Tuesday, March 31, 2015

Konsisten Dalam Beramal, Ibadah & Berbuat Kebaikan


Imam Hasan Al-Bashri r.a. mengatakan, “Iman yang sejati adalah keimanan orang yang merasa takut kepada Allah ‘azza wa jalla walaupun dia tidak melihat-Nya. Dia berharap terhadap kebaikan yang ditawarkan oleh Allah. Dan meninggalkan segala yang membuat murka Allah.

Iman adalah ucapan. Dan tidak ada ucapan kecuali harus disertai dengan amalan. Tidak ada ucapan dan amalan kecuali harus dilandasi dengan niat. Tidak ada ucapan, amalan dan niat kecuali harus dilandasi dengan Sunnah. Dan, barangsiapa yang tidak khawatir tertimpa kemunafikan maka dia adalah orang munafik.”

Imam Hasan Al-Bashri r.a. juga mengatakan, “Sebagian orang enggan untuk mudawamah (konsisten dalam beramal dan mengerjakan secara kontinyu). Demi Allah, bukanlah seorang mukmin yang hanya beramal selama sebulan atau dua bulan, setahun atau dua tahun. Tidak, demi Allah! Allah tidak menjadikan batas akhir beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian.”
-- Aqwal at-Tabi’in fi Masa’il at-Tauhid wa al-Iman

Sumber